Totaalpakket HONDERDVELD

Meer inzicht in 't honderdveld  door kleur en beeld!

Rekenen met het honderdveld!

Werk je met kinderen?

Sta je voor de klas of heb je een eigen praktijk?


Van jongs af aan krijgen kinderen al met getallen te maken. Eerst alleen het cijfer en later wordt de hoeveelheid er aan gekoppeld.

In de onderbouw zie je vaak een getallenlijn hangen.

Het ene kind vindt het handig en de ander raakt er door  de war.

Het geeft geen overzicht of misschien juist te veel.


Een honderdveld is een afgebakend iets. Het geeft overzicht en is voor meerdere activiteiten in te zetten.

In de Rekendoelen van het SLO wordt het honderdveld ook genoemd, kerndoel 23.


Met een leeg honderdveld kun je nog meer doen.

Daar de kaartjes los ernaast staan, kun je makkelijk de link maken van het honderdveld naar de getallenlijn

en natuurlijk andersom.

Wat staat er op het honderdveld?

De mat is  gemaakt van PVC.

Het kan dus zowel binnen als buiten liggen.

De mat is 140 cm lang en 73 cm breed. (het veld zelf 73 x73)

De kleine mat is 100 cm lang en 50 cm breed.


  • Het honderdveld ( voor het totaaloverzicht)
  • 111 getal-kaartjes; van 0 tot en met 110
  • 2 blauwe vlakken van 5 hokjes
  • 3 blauwe vlakken van 3 hokjes
  • 3 blauwe vlakken van 2 hokjes


Waarom zou je een honderdveld willen hebben?

Alle materialen die ik ontwikkel test ik uit in mijn praktijk. Kinderen geven heel goed aan wat zij nodig hebben.

Daarnaast luister ik naar de wensen of behoeften van leerkrachten en andere professionals.


Zo had ik een leerling die zei:

"Wanneer meneer het op school vertelt dan begrijp ik het niet altijd. Ik kan het niet bijhouden wanneer ik alleen moet luisteren.

Bij jou krijg ik het te zien. Dan snap ik het meteen. Na een paar keer oefenen gaat het op school ook veel beter. Jammer dat we op school die matten niet hebben". 


Eén van de wensen van een aantal leerkrachten was: 

"Ik zou zo graag een overzicht willen hebben van 'getallen', waarbij het kind echt handelend kan werken'

Niet een klein hulpkaartje, maar lekker groot.

Bewegend leren, die ik in kan zetten bij een deel van mijn klas of als onderdeel van een circuit".

Ja, dat wil ik!

Een duidelijk overzicht voor kinderen 

Kinderen die nu het verband zien tussen getallen bij tafels of optel- en aftreksommen

Verschillende materialen om het  automatiseren te oefenen

Daarom heb ik voor jou dit totaalpakket

Word je al enthousiast!

activiteit 1:

Pak de cijferkaartjes van de kinderen en verdeel ze onder de kinderen.

De kinderen rennen met de kaartjes naar de juiste brievenbussen.

0-10, 11-20 enz.


activiteit 2:

Leg de kruizen op het honderdveld. Leg op één van de blauwe vlakken het getal. 

Oefen erbij/eraf1 en erbij en eraf 10.

Je kunt hiervoor ook de andere blauwe vlakken gebruiken.

 

activiteit 3:

Leg de antwoorden van de tafel die je op dat moment behandeld op het honderdveld.

Kijk naar het patroon die bij die tafel hoort. Aantal kinderen vinden het prettig om een patroon

te onthouden bij het leren van een tafel.


activiteit 4:

Wie is het eerst bij 110? Begin bij 0.  Gooi met de dobbelsteen en schrijf de som op.

0 + 6= zet je pion op zes, nadat je het cijferkaartje er ook op gelegd hebt.


Enkele reviews:


Vooral in de onderbouw merk ik dat ik een aantal kinderen in de klas heb, die veel liever rekenen met het honderdveld. Het geeft hen steun.


Het is mooi dat je met het lege honderdveld zowel met de getallenlijn kunt werken als in het honderdveld. Het geeft meer mogelijkheden.


Het werkboek geeft veel oefenstof die de kinderen zelfstandig met het honderdveld kunnen uitvoeren. Mooie uitbreiding.

>